Tuesday, March 18, 2008

Kuliah 9 Menjadi Fasilitator

1. FASILITATOR BENGKEL

PENGENALAN: Jenis Pertemuan
Conference (Persidangan: pertemuan, pendapat)
Congres (Kongres: isu)
Seminar (Seminar: hasil penyelidikan)
Workshop (Bengkel: melatih kemahiran)
Colloqium (Koloqium: wacana)
Forum (Forum: pendapat awam)
Meeting (Mesyuarat: keputusan)
Talk (ceramah: kesedaran)

MAKNA atau MAKSUD
Kegiatan ilmu, maklumat, pendapat (berasas)
Untuk dibahasakan, dikupas, pandangan berlainan, dikembangkan
Membentuk pendapat awam: benar, ragu, salah

PESERTA FORUM
Pengantara, pembawa,
Peserta
Jumlah (25 dan lebih)

RUANG
Pentas: pembicara
Dewan: khalayak, peserta
Akustik: pendengaran
Alat: Pembesar suara, LCD
Pendingin udara
Tingkap, pintu
Podium (jangan duduk). Boleh duduk seperti World Forum (BBC)
Tandas

TEMPAT DUDUK
Teater
Ladam kuda
Pelapor (kiri dewan)

YANG TERLIBAT dlm FORUM
Jk penyelenggara
Pengantara (pembawa) acara
Pembicara
Pengulas (Pemerhati) ?
Pelapor
Peserta

JK PENYELENGGARA
Bertanggungjawab terhadap peserta sepenuhnya
Bertanggungjawab terhadap seluruh yang terlibat dalam forum: pengantara, pembicara, pengulas
Hadirin, khalayak pendengar

PENGANTARA FORUM
Mengatur perjalanan forum
Memperkenal pembicara: tidak menjatuhkan maruah, jangan melebihkan diri
Mengatur sesi soal-jawab
Menentukan masa berbicara termasuk penyoal, pengulas
Mengurus perbincangan
Mempastikan perbicangan tidak terpesong
Menjaga waktu: pembicara dan penyoal bagi mengurus waktu
Menyimpulkan forum
Menutup forum

Larangan bagi pembawa forum
Menyoal
Mengulas
Mengaitkan diri kepada pembicara atau peristiwa (sahabat saya?)
Memuji berlebih-lebih di luar konteks (memalukan)

PEMBICARA
Bersedia: makalah kalau perlu, membaca?, (bidan terjun, bukan pakar?)
Maklumat betul-betul bermanfaat
Disampaikan: teknik pidato, bahasa komunikasi, singkat, jelas, berkesan
Berisi (substantive)
Logikal
Emosi tidak berlebihan, muka
Bahasa badan

PENGULAS
Memberi maklumat tambahan yang membantu membentuk pendapat awam
Memperjelas, terutama dalam perbincangan
Memberi visi tambahan kepada yang disentuh oleh pembicara
Memberi dorongan kepada seluruh forum seterusnya
Pengulas: mesti pakar

PELAPOR
Merakam forum secara bertulis
Memberi maklumat kepada pengantara bila diperlukan, diminta mengulang apa yang tidak jelas
Hasilnya: laporan

PESERTA
Mendengar dan memberi tumpuan
Terbuka, tidak tertutup kepada prndapat lain
Bersedia menyoal pada akhir sidang

KHUSUS PENGANTARA FORUM
Bukan sesiapa saja
Yang tidak berkesan, dicemuh
Perlu dipilih yang mampu
Profesional, dihormati

PENGANTARA PROFESIONAL
Penampilan
Perlakuan (performance)
Sikap yang serius (profesional)
Kemahiran berbahasa,
Berilmu, bermaklumat
Tegas, Terbuka

PENAMPILAN
Pakaian rasmi, menghormati majlis dan ahli panel
Warna, putih, seluar dan kot gelap
Tubuh yang sihat, aktif, kemas, tidak kaku
Suara yang jelas
Bahasa badan yang positif (berdiri tegak atas dua kaki, tangan tidak masuk poket, dll.)

PERLAKUAN, LAGAK
Sesuai dengan majlis, tidak meremehkan hadirin
Menjaga maruah semua, tidak memalukan panel dengan pengenalan yang tidak sesuai
Tidak mahu lebih daripada ahli panel
Menimbulkan rasa percaya panel dan hadirin terhadap pengantara

SIKAP
Penghubung: panel dengan hadirin, memuaskan hati semua
Sopan: memperkenalkan mufti, sasterawan negara, ahli lawak atau ketua kampung. Tidak memalukan sesiapa.
Yakin: cukup persiapan, mengenali panel, topik perbincangan.
Matang: tidak mengajar-ajar panel dan penonton.
Disiplin: Jaga waktu, mendorong majlis berjalan baik

KEMAHIRAN BERBAHASA
Suara kuat didengar di belakang
Sebutan bahasa surat, baku: bunyikan setiap huruf
Bahasa sesuai dengan tahap hadirin, pilih kosa kata, kemas, tidak monoton
Memberi kesan intelektual (campur tidak intelek)
Bahasa korporat, lelaki (bkn bahasa wanita)
Buang bahasa “Saya.” Bahasa buruk memberi kesan negatif kepada forum

INTELEKTUAL, BERILMU
Intelektual dan berilmu, tidak kelihatan dungu dan bodoh
Tidak mendidik hadirin
Perlu ilmu pendidikan tinggi, latar sosial yang memadai
Terbuka, pantas memahami,
Cekap memberi tambahan yang relevan
Mampu menguasai ilmu bagi menentukan arah dan tahap diskusi

TEGAS tapi TERBUKA
Memberi imput sebagai dorongan dan tahap diskusi
Tidak menggurui, mengajar-ajar
Tidak mengambil waktu seenaknya
Bawa diskusi supaya diorientasi kepada forum yang dibincangkan
Mendorong, menggalakkan supaya diskusi berhasil

BEBERAPA INGATAN
Buat catatan bagi membantu menjadi berkesan dan profesional
Jauhi lawak
Jauhi bahasa dan sikap kotor
Jangan menunjukkan pandai, atau lebih pandai daripada panel dan hadirin. “Sebenarnya.”

LOGIK & FALASI
Pastikan bahasa tidak ada falasi, contoh: “Bahasa Inggeris memberi pekerjaan… (tidak, ekonomi yang membawa pekerjaan)”
Ibu bapa yang baik menghasilkan anak yang baik … (dlm Islam tidak begitu)
Kasih sayang membina anak yang baik (yang jahat pun dapat kasih sayang)
Menjadi pelajar cemerlang? Dalam hidup keputusan peperiksaan baik tidak semestinya menghasilkan pekerja baik.
Dll.

SENARAI SEMAKAN
Mengetahui topik, membaca
Hal semasa, ketahui isu, buku dan jurnal terakhir
Mengenali semua ahli forum, nama, kelulusan, jawatan, pengalaman, dll. bagi meningkatkan minat hadirin.
Ketahui hadirin, siapa, umur, jantina, profesion
Lihat dewan, pentas, pastikan semuanya tersedia
Menulis skrip persembahan, buat raptai

PESERTA
25 orang
RUANG
kelas (kecil) untuk interaksi
Kerusi, meja spt kelas
perlu ruang?
LCD
Dll.

YANG TERLIBAT dlm BENGKEL
Fasilitator
Pembantu?
Peserta (25 atau kurang)

TUGAS FASILITATOR
Mengatur perjalanan bengkel
Menyampaikan maklumat
Membuat interaksi sehingga peserta faham
Memindahkan kemahiran
Melatih seteiap peserta
Menjaga waktu: pembicara dan penyoal bagi mengurus jadual

PERSEDIAAN FASILITATOR
Bersedia dengan maklumat dan kehairan yang hendak dilatih
Disampaikan: kuliah dan penerangan, ujian kefahaman
Menyampaikan dan melatih kemahiran

PESERTA
Mendengar dan memberi tumpuan
Bersedia menyoal pada akhir sidang
Menjalankan latihan apabila dijalankan

KHUSUS FASILITATOR
Betul-betul pakar dan berkemahiran
Yang tidak berkesan, dicemuh
Profesional

CIRI-CIRI FASILITATOR
Penampilan
Perlakuan (performance)
Sikap yang serius (profesional)
Kemahiran berbahasa
Mahir mengenai kemahiran yang diajar
Berilmu, bermaklumat

PENAMPILAN
Pakaian sesuai dengan bengkel
Warna, putih, seluar dan kot gelap
Tubuh yang sihat, aktif, kemas, tidak kaku
Suara yang jelas
Bahasa badan yang positif

PERLAKUAN, LAGAK
Sesuai dengan fasilitator berkenaan
Menjaga maruah semua, tidak memalukan peserta
Bersikap mengajar dan melatih
Menimbulkan rasa percaya peserta
SIKAP
Pakar
Sopan
Percaya diri dan berkemahiran
Serius: cukup persiapan dan kemahiran
Menyampaikan kemahiran
Matang dan bertanggungjawab
Menjaga waktu
Mendorong majlis berjalan baik

KEMAHIRAN BERBAHASA
Bahasa, suara dan sebutan jelas
Sesuai dengan peserta
Pilih istilah yang sesuai
Menarik dan baku, bahasa surat
Memberi kesan fasilitator faham, dan intelektual
Bahasa campur tidak intelek
Bahasa korporat, lelaki (bkn bahasa wanita)
Gunakan bahasa “koperatif)
Bahasa badan, bergerak

BERILMU dan MAHIR
Berilmu dan mahir
Tahu apa kemahiran yang disampaikan
Terbuka, pantas memahami,
Cekap memberi tambahan relevan
Membuat latihan

TUGAS FASILITATOR
Memberi imput sebagai dorongan
Dapat menggurui dan melatih
Menggunakan waktu dengan wajar
Mendorong, menggalakkan kemahiran dipelajari
Melatih supaya kemahiran dipindahkan
Membetulkan apabila perlu, pada waktu berlaku supaya tidak dilupakan.
Hubungan profesional

BEBERAPA FATWA
Buat jadual dan senarai kemahiran yang hendak dilatih
Lebih pakar dan mahir daripada peserta (teori mempengaruhi orang)
Kenali dan semua peserta (nama dan rupa), dapat berinteraksi dengan semua
Bergerak, gunakan ruang (jangan duduk)
Jauhi lawak
Jauhi bahasa kotor, kelakuan biadab

BENGKEL MELATIH BERPIDATO
Tajuk: Bidang yang diketahui, kalau bukan pakar tidak usah
Kerangka Teori: Kaedah 3X3
Persediaan: isi 1 jam membaca bagi 1 jam pidato, ditulis sepenuhnya
Ketahui hadirin, minat menurun lepas 10 minit.
Lihat dewan, peralatan, pendingin udara
Raptai membaca, hafal, intonasi
Penyampaian, pandang hadirin, pegang kertas kalau belum mahir,
Senarai Semakan
Ruang
Jumlah peserta (25)
Susunan peserta (kelas)
Projektor LCD
Powerpoint
Alat pembesar suara
Bekalan elektrik
Pendingin udara

2. MENJADI MODERATOR FORUM

MAKNA atau MAKSUD
Kegiatan ilmu, maklumat, pendapat (berasas)
Untuk dibahasakan, dikupas, pandangan berlainan, dikembangkan
Membentuk pendapat awam: benar, ragu, salah

PESERTA FORUM
Pengantara, pembawa,
Peserta
Jumlah (25 dan lebih)

RUANG
Pentas: pembicara
Dewan: khalayak, peserta
Akustik: pendengaran
Alat: Pembesar suara, LCD
Pendingin udara
Tingkap, pintu
Podium (jangan duduk). Boleh duduk seperti World Forum (BBC)
Tandas

TEMPAT DUDUK
Teater
Ladam kuda
Pelapor (kiri dewan)

YANG TERLIBAT dlm FORUM
Jk penyelenggara
Pengantara (pembawa) acara
Pembicara
Pengulas (Pemerhati) ?
Pelapor
Peserta

JK PENYELENGGARA
Bertanggungjawab terhadap peserta sepenuhnya
Bertanggungjawab terhadap seluruh yang terlibat dalam forum: pengantara, pembicara, pengulas
Hadirin, khalayak pendengar

PENGANTARA FORUM
Mengatur perjalanan forum
Memperkenal pembicara: tidak menjatuhkan maruah, jangan melebihkan diri
Mengatur sesi soal-jawab
Menentukan masa berbicara termasuk penyoal, pengulas
Mengurus perbincangan
Mempastikan perbicangan tidak terpesong
Menjaga waktu: pembicara dan penyoal bagi mengurus waktu
Menyimpulkan forum
Menutup forum
Larangan bagi pembawa forum
Menyoal
Mengulas
Mengaitkan diri kepada pembicara atau peristiwa (sahabat saya?)
Memuji berlebih-lebih di luar konteks (memalukan)

PEMBICARA
Bersedia: makalah kalau perlu, membaca?, (bidan terjun, bukan pakar?)
Maklumat betul-betul bermanfaat
Disampaikan: teknik pidato, bahasa komunikasi, singkat, jelas, berkesan
Berisi (substantive)
Logikal
Emosi tidak berlebihan, muka
Bahasa badan

PENGULAS
Memberi maklumat tambahan yang membantu membentuk pendapat awam
Memperjelas, terutama dalam perbincangan
Memberi visi tambahan kepada yang disentuh oleh pembicara
Memberi dorongan kepada seluruh forum seterusnya
Pengulas: mesti pakar

PELAPOR
Merakam forum secara bertulis
Memberi maklumat kepada pengantara bila diperlukan, diminta mengulang apa yang tidak jelas
Hasilnya: laporan

PESERTA
Mendengar dan memberi tumpuan
Terbuka, tidak tertutup kepada prndapat lain
Bersedia menyoal pada akhir sidang

KHUSUS PENGANTARA FORUM
Bukan sesiapa saja
Yang tidak berkesan, dicemuh
Perlu dipilih yang mampu
Profesional, dihormati

PENGANTARA PROFESIONAL
Penampilan
Perlakuan (performance)
Sikap yang serius (profesional)
Kemahiran berbahasa,
Berilmu, bermaklumat
Tegas, Terbuka

PENAMPILAN
Pakaian rasmi, menghormati majlis dan ahli panel
Warna, putih, seluar dan kot gelap
Tubuh yang sihat, aktif, kemas, tidak kaku
Suara yang jelas
Bahasa badan yang positif (berdiri tegak atas dua kaki, tangan tidak masuk poket, dll.)

PERLAKUAN, LAGAK
Sesuai dengan majlis, tidak meremehkan hadirin
Menjaga maruah semua, tidak memalukan panel dengan pengenalan yang tidak sesuai
Tidak mahu lebih daripada ahli panel
Menimbulkan rasa percaya panel dan hadirin terhadap pengantara

SIKAP
Menjadi penghubung panel dengan hadirin: memuaskan hati semua
Sopan: memperkenalkan mufti, sasterawan negara, ahli lawak atau ketua kampung
Percaya diri dan serius: cukup persiapan, mengenali panel, topik perbincangan.
Rendah diri, tidak mengajar-ajar panel dan penonton.
Matang dan bertanggungjawab
Menjaga waktu
Mendorong majlis berjalan baik
Tidak memalukan sesiapa walaupun mengeluarkan pendapat buruk terhadap sesiapa

KEMAHIRAN BERBAHASA
Bahasa yang buruk memberi kesan negatif kepada forum
Suara dan sebutan jelas, dapat didengar di barisan belakang
Sesuai tahap bahasa dengan tahap hadirin
Pandai memilih kosa kata, kemas dan padat
Menarik, baku, tidak monoton.
Memberi kesan intelektual (campur tidak intelek)
Bahasa korporat, lelaki (bkn bahasa wanita)
Buang bahasa “Saya”

INTELEKTUAL, BERILMU
Intelektual dan berilmu, tidak kelihatan dungu dan bodoh
Tidak mendidik hadirin bila pengantara tidak berhasil mengisi keperluan intelektual
Perlu ilmu pendidikan tinggi, latar sosial yang memadai
Terbuka, pantas memahami,
Cekap memberi tambahan yang relevan
Mampu menguasai ilmu bagi menentukan arah dan tahap diskusi

TEGAS tapi TERBUKA
Memberi imput sebagai dorongan dan tahap diskusi
Tidak menggurui, mengajar-ajar
Tidak mengambil waktu seenaknya
Bawa diskusi supaya diorientasi kepada forum yang dibincangkan
Mendorong, menggalakkan supaya diskusi berhasil

BEBERAPA INGATAN
Buat catatan bagi membantu menjadi berkesan dan profesional
Jauhi lawak
Jauhi bahasa dan sikap kotor
Jangan menunjukkan pandai, atau lebih pandai daripada panel dan hadirin. “Sebenarnya.”

LOGIK & FALASI
Pastikan bahasa tidak ada falasi, contoh: “Bahasa Inggeris memberi pekerjaan… (tidak, ekonomi yang membawa pekerjaan)”
Ibu bapa yang baik menghasilkan anak yang baik … (dlm Islam tidak begitu)
Kasih sayang membina anak yang baik (yang jahat pun dapat kasih sayang)
Menjadi pelajar cemerlang? Dalam hidup keputusan peperiksaan baik tidak semestinya menghasilkan pekerja baik.
Dll.

SENARAI SEMAKAN
Mengetahui topik, membaca
Hal semasa, ketahui isu, buku dan jurnal terakhir
Mengenali semua ahli forum, nama, kelulusan, jawatan, pengalaman, dll. bagi meningkatkan minat hadirin.
Ketahui hadirin, siapa, umur, jantina, profesion
Lihat dewan, pentas, pastikan semuanya tersedia
Menulis skrip persembahan, buat raptai

No comments: