Tuesday, March 18, 2008

Kuliah 8 Berucap di Khalayak

Berucap di khalayak

ucapan persuasif
prinsip-prinsip mempengaruhi hadirin
meninggikan kepercayaan hadirin
bahasa ucapan
bahasa bergaya
bahasa berkuasa
keamatan, bahasa lelaki dan wanita
pengaruh karisma

Bacaan
Komunikasi Interpersonal bab 4
Pengaruh (Influence)
Individu ada pengaruh (Individuals possess influence)

Meningkatkan pengaruh (Enhancing influence)

1. Citra berkuasa (Power image)
2. Ilusi tampak (Visual illusion) – tinggi height, paras - look)
3. Lambang kuasa (Power symbols) kasut bertali - konservatif)

Meningkatkan kuasa
Ruang pejabat (Office space)
Pakaian (Clothes) – kuasa tidak timbul daripada pakaian berjenama
Warna warni (Not colorful) supaya berkesan bukan untuk melawa
Gerak-geri (Movement)
Roman, air muka (senyuman melebar – gigi)

Pengaruh paras guru
Chaiken membuat kempen tanda tangan (1979): 53% (lelaki tampan), 47% (wnita cantik)
Ada dua kecantikan: kecantikan fizikal dan kecantikan sosial (Two beauties: physical & social)
Fitrah kita menggemari orang cantik (We like pretty people) eksperimen gred murid cantik dan hodoh
Pengaruh terhadap paras guru

Ruang
Pakaian profesional, kemas
Jalan
Gaya bercakap

Pembawaan diri
Paras dan hujah (look and argument)
Paras cantik dan hujah lojikal dipercayai (Good look and good argument convince)
Paras cantik dan hujah lemah tidak dipercayai (Good look and poor argument does not convince)
Paras cantik dan kepakaran (good look and expertise) eksperimen doktor tampan dan yang pakar

Guru berkarisma (teacher’s charisma)
Pemimpin ajaran sesat berkarisma (Deviant teaching leaders are charismatic (Ashari - Arqam, David Koresh, Mormons, etc.)
Guru dan profesor juga mungkin ada karisma (Teachers and professors too may posses charisma)

Ciri-ciri orang berkarisma (charismatic features)
Pakar, boleh dipercayai (Expertise, credible)
Telus (Transparency) tidak berbohong
Citra (Image) paras, pakaian
Kelancaran bahasa (Language fluency)
Bertenaga dan aktif (Energy, active)
Tinggi (Height)

Prinsip berucap
Khalayak: siapa, jantina, dll.
Bilangan (25 bengkel, lebih daripada itu ucapan)

Tujuan
Persediaan
Minat khalayak
Bukan membaca
Ikhlas (bidan terjun

Lucu
Kermahiran bercakap
Tidak perlu pandai retorik dan berbahasa canggih
Perlu bagi guru dan pengurus
Semua boleh berlatih untuk berucap
Nampak reaksi pendengar, tidak seperti menulis

Persediaan berucap
Tentukan keperluan khalayak dan kemampuan mereka. Apakah bentuk mesej yang akan disampaikan.
Tafsiran tujuan ucapan itu.
Memungut bahan ucapan

Buat kerangka logikal ucapan - susunan butir yang hendak disampaikan.
Sediakan nota untuk digunakan dalam penyampaian cakapan.
Sediakan alat pandang di mana sesuai.
Sediakan risalah untuk edaran yang diperlukan.
Raptai atau latihan.

Mencari bahan ucapan
Ucapan I jam memerlukan 7 jam persediaan
Tiga jenis maklumat:
Maklumat yang mesti disampaikan
Maklumat yang boleh diberikan sekiranya ada masa.
Maklumat yang berguna kepada khalayak, tetapi tidaklah penting sangat

Hati-hati
Apa yang diucapkan akan hilang setelah beberapa saat.
Penting tidak terlalu banyak isi
Baik bercaakap sedikit dengan jelas daripada banyak dengan kabur

Jangka minat
Tumpuan hanya 10 minit pertama
Selepas itu minat menjunam
Perlu mengekalkan minat selepas 10 minit
Boleh meningkat selepas itu

Kerangka ucapan 10-15 minit
Kerangka 3X3
Tiga isi
Dijelaskan tiga kali, pendahuluan, isi dan penutup
Pengenalan
Memperkenalkan 3 perkara yang hendak diperkenalkan
Satu perkara diucapkan satu kali

Isi
3 Perkara penting
Perkara yang perlu diketahui sahaja

Penutup
Nyatakan kembali ketiga-tiga perkara
Ulang, tetapi dalam bahasa yang berlainan – supaya tidak nampak berulang

Bahasa bergaya
Pemidato yang baik sentiasa memungut ungkapan yang baik
Tidak perlu ungkapan basi – clishe – anjakan paradigma, gblobal, antarabngsa, tidak ada makna
Bahasa berkuasa
Difahami
Konkrit - abstrak
Kerja – adjektif
Bahasa badan
Senyum
Lojik
Bahasa wanita
Keamatan
Global
Stable
Internal

1. Latihan
Latihan penting
sama ada pemidato baru atau lama
Semasa berlatih beri perhatian kepada masa dan gaya kita bercakap
Mintalah rakan-rakan kita memberi ulasan mengenai prestasi kita
Ulasan mereka dapat membantu kita memperbaiki persembahan kita

2. Semak susuan isi
Semak susunan perkara-perkara yang hendak diucapkan
Periksa juga alat-alat yang akan digunakan seperti OHV, papan tulis, dll.
Buat persiapan awal untuk menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya sebarang kerosakan alat

3. Pakaian
Pakailah pakaian kemas yang sesuai dengan khalayak
Beri perhatian agar pakaian kita tidak menyinggung perasaan hadirin

4. Gugup
Jangan gugup
Semua pemidato merasa gugup, tetapi kita mestilah dapat mengawalnya
Rasa gugup akan hilang selepas kita mula berucap untuk beberapa minit.

5. Pandang khalayak
Pandang pada khalayak, dan suara anda hendaklah turut bersama
Pandang semua khalayak
Bercakaplah dengan perlahan tetapi ubah suara dan kelajuan bercakap supaya tidak membosankan.

6. Nota
Pegang nota
Berpegang kepada sesuatu.

7. Taip nota
Nota ringkas ditaip
Gunakan separuh halaman supaya anda dapat membuat catatan tambahan apabila perlu
Nota baik juga diedarkan

8. Nama
Dalam komunikasi sosial, penting kita dapat mengingat nama, kegemaran mereka
Rasa terbuka kepada pendapat orang lain adalah penting.

9. Pengerusi
menjadi pengacara
mengawal majlis
membantu pemidato

No comments: