Thursday, April 10, 2008

Struktur dan topik disoal dalam peperiksaan

Ada pelajar bertanya melalaui sms dan email tentang struktur dan topik soalan peperiksaan.

Lihat penjelasan berikut. (Ini sudah dijelaskan dalam kuliah 10. Walau bagaimanapun, lihat ringkasan di bawah.

Struktur dan topik soalan kertas BML 1073 Kemahiran Komunikasi

Masa: 3 jam

Struktur:
Jawab tiga soalan daripada lima. Soalan 1 (wajib) dan mana-mana dua yang lain.
Soalan wajib 40 markah, soalan lain 30 markah setiap satu. Jumlah 100

Liputan:
Semua topik yang dikuliahkan. Ada satu saolan umum bagi melihat pembacaan pelajar di luar daripada kuliah.

Topik yang diajarkan:
Definisi komunikasi,
Tatabahasa sosial,
Teknik mendengar,
Teknik menyoal atau bertanya untuk tujuan tertentu,
Gaya bahasa dan karisma guru,
Parabahasa,
Bahasa badan,
Bahasa Rojak,
Bahasa Tinggi
Pidato dan menguruskan majlis,
Kemahiran membaca,
Teori-Teori Mengubah Sikap
Mengubah sikap (mempengaruhi, mendorong) melalui teknik bercertita,
Komunikasi tradisional,
Mengajar nilai,
Bahasa tinggi (kesalahan bahasa, penggunaan perkataan yang tepat,

Antara topik yang tidak dikuliahkan tetapi pelajar diharap membaca:

Berdusta,
Mempimpin
Kesalahan bahasa

No comments: