Thursday, February 14, 2008

14 Februari 2008 Tugasan

Senaraikan semua buku yang pernah anda baca semasa di UPSI menurut klasifikasi berikut:

1. Buku teks dalam bahasa Melayu
2. Nobel dalam bahasa Melayu
3. Buku ilmu pengetahuan dalam bahasa Melayu
4. Buku teks dalam bahasa Inggeris
5. Novel dalam bahasa Inggeris
6. Books of knowledge dalam Bahasa Inggeris.

Setiap tugasan hendaklah dibuat dalam Microsoft Words 2003

Namakan Fail menurut Nombor dan Nama sendiri menurut nama dalam blog.

Hantar kepada saya melalui emel sebelum 18 Februari 2008.

No comments: